06 28 81 25 61 • info@elswieganttekst.nl

ik schrijf

… al jaren. Ik blijf het boeiend vinden om me in iets of iemand te verdiepen en mijn bevindingen naar de lezer te vertalen. Binnen de deadline natuurlijk, want die is heilig. Ook als teksten snel klaar moeten zijn.

… over uiteenlopende onderwerpen, maar ik weet meer dan gemiddeld over de (huisartsen)zorg en gezondheid, euthanasie, sociale zekerheid, arbeidsmarkt en politie.

… voor diverse media; vooral (digitale) customer media en bedrijfsbladen, maar ook voor (jubileum)boeken, nieuwsbrieven, brochures, brieven, internet en intranet.

Opdrachtgevers: ABN AMRO, Achmea, De Letselschade Raad (DLR), Divosa, Hemels Publishers, Hoeksjan Communicatie, uitgeverij Inmerc/Kosmos, Interpolis, KPN, Krikke Special Books, Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), Mediapartners/MPG., Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), NHG Praktijkaccreditering (via Hoeksjan Communicatie), Omgevingsdienst IJmond, Politie, Provincie Noord-Holland, PvdA/PSOE (Europees Parlement), QreaCom, Rijnland Zorggroep, Service Apotheek, UWV, Vereniging GAK.