Als tekstschrijver…

Als tekstschrijver vertel ik verhalen. Niet míjn verhalen, maar die van anderen. Ik stel vragen, luister, vis de essentie eruit. En dan vertaal ik die naar de ontvanger, rekening houdend met de kenmerken van de doelgroep. In de vorm van een artikel voor een (leden)tijdschrift, digitaal magazine, boek of nieuwsbrief. Verhalen over de zorg hebben bij mij een streepje voor.

Recente opdrachtgevers:

Marlijn Communicatie (iDoctor)

ZonMw (Mediator)

Sijthoff Media (iBestuur)

UWV

KNHM Foundation (Werkplaats)

Landelijke Huisartsenvereniging (De Dokter)

Zorginstituut Nederland (ZINL)

Borstkankervereniging Nederland (BVN)

Nederlandse federatie van kankerpatiëntenorganisaties (Nfk)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

MPG. (voor onder meer Espria, Rabobank, bpfBOUW)

ZB Communicatie & Media

LVB Content Marketing

Sabel Communicatie

Als redacteur…

Als redacteur smeed ik feiten en ervaringen tot verhalen. Ik zoek ze bij elkaar, check ze, vul ze aan en voeg ze samen tot een begrijpelijk, helder geheel. Dat kan een boek zijn, een brochure, folder, jaarverslag of (digitaal) magazine. Vanuit mijn achtergrond als dagbladjournalist wil ik weten hoe het écht in elkaar zit. Dus geen zwart-wit verhaal, maar liever een gelaagde optelsom van kleuren en grijsschakeringen.

Opdrachtgevers:

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (Nfk, brochure over Samen Beslissen)

PATIENT+/Poiesz Uitgevers (boek over Samen Beslissen)

Als eindredacteur…

Als eindredacteur ben ik betrokken bij de verhalen die anderen gaan schrijven of hebben geschreven. Ik denk mee over de inhoud, stel briefings op, coördineer het productieproces en werk nauw samen met de vormgever. Zijn de teksten klaar, dan waak ik over opbouw, grammatica en spelling en stel vragen om ze nóg beter te maken.

Opdrachtgevers:

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), Relevant

Poiesz Uitgevers (diverse boeken)

Politie Haaglanden (diverse boeken)

Als ervaren professional…

Als professional met meer dan dertig jaar ervaring kan ik ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een verhaal. Een verhaal dat alleen nog maar vage contouren heeft, of te veel losse eindjes kent. Want het ‘ping-pong-proces’ om tot een verhaal te komen dwingt tot keuzes maken, indikken en verduidelijken. Schrijven scherpt het denken aan, zo is mijn ervaring.

PATIENT+/Poiesz Uitgevers

Als mens…

Als mens heb ik mijn eigen verhaal. Dat heeft me gemaakt tot wie ik ben. Een professional die eerlijke, integere content belangrijk vindt. Die zich aan afspraken houdt. Die flexibel is en bereid een stapje harder te lopen. Die zich verantwoordelijk voelt voor het eindproduct. En die boven, achter en in alles de mens ziet, en mens ís.

LinkedIn