Als tekstschrijver…

Als tekstschrijver vertel ik verhalen. Niet míjn verhalen, maar die van anderen. Ik stel vragen, luister, vis de essentie eruit. En dan vertaal ik die naar de ontvanger, rekening houdend met de kenmerken van de doelgroep. In de vorm van een artikel voor een (leden)tijdschrift, digitaal magazine, boek of nieuwsbrief. Verhalen over de zorg hebben bij mij een streepje voor.

Recente opdrachtgevers:

Marlijn Communicatie (iDoctor)

ZonMw (Mediator)

Sijthoff Media (iBestuur)

UWV

KNHM Foundation (Werkplaats)

Landelijke Huisartsenvereniging (De Dokter)

Zorginstituut Nederland (ZINL)

Borstkankervereniging Nederland (BVN)

Nederlandse federatie van kankerpatiëntenorganisaties (Nfk)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

MPG. (voor onder meer Espria, Rabobank, bpfBOUW)

ZB Communicatie & Media

LVB Content Marketing

Sabel Communicatie